top of page

שלוש נוצות - סחרור
(כלים ראשונים)

שלוש נוצות - סחרור
(כלים ראשונים)

יצאנו להרפתקת החיים ובשלב זה הכל עדיין מסוחרר. אנו מושלכים אל המערבולת הזמנית של הרגע: עבר-הווה-עתיד מסתחררים ומתכנסים אל רגע ההווה, ובתוך כך אנו נדרשים להיאחז ולנוע, כמו בתוך מורכבות הולכת ומתעצמת ואל עבר השקט שבעין הסערה.

סחרור הוא מצב קיומי ולא פעם אסטרטגיית פעולה: לעורר דברים מרבצם, לזעזע לשבש ולהפר את הסדר הקיים, לטובת חיים חדשים. האתגר: לא לעוף, לא ליפול, להחזיק מעמד: לשמור על איזון. להרגיש את משב הרוח, להרגיש את אפשרויות הדברים בטרם קביעתם. להיות נוכח ברגע: לחיות את הסחרור; להיות הדבר בסחרור.

בין נסיקה לצלילה, בין משיכה ודחיה, בין היין והיאנג, מרחפת ההוויה, בוערת. רוח הפרצים (האנושית) מפיחה חיים בחומר, מניעה את העולם.

הסחרור הוא מקור הפעולה והאיזון שומר עליה

יצאנו להרפתקת החיים ובשלב זה הכל עדיין מסוחרר. אנו מושלכים אל המערבולת הזמנית של הרגע: עבר-הווה-עתיד מסתחררים ומתכנסים אל רגע ההווה, ובתוך כך אנו נדרשים להיאחז ולנוע, כמו בתוך מורכבות הולכת ומתעצמת ואל עבר השקט שבעין הסערה.

סחרור הוא מצב קיומי ולא פעם אסטרטגיית פעולה: לעורר דברים מרבצם, לזעזע לשבש ולהפר את הסדר הקיים, לטובת חיים חדשים. האתגר: לא לעוף, לא ליפול, להחזיק מעמד: לשמור על איזון. להרגיש את משב הרוח, להרגיש את אפשרויות הדברים בטרם קביעתם. להיות נוכח ברגע: לחיות את הסחרור; להיות הדבר בסחרור.

בין נסיקה לצלילה, בין משיכה ודחיה, בין היין והיאנג, מרחפת ההוויה, בוערת. רוח הפרצים (האנושית) מפיחה חיים בחומר, מניעה את העולם.

הסחרור הוא מקור הפעולה והאיזון שומר עליה

bottom of page