top of page

אביר הנוצות - אוכלי נבלות
(קלפי מאבק)

אביר הנוצות - אוכלי נבלות
(קלפי מאבק)

קיום כרוך במגע עם העולם, ברקימת קשרים, וכינון מערכות יחסים של תן וקח, של שותפות וניצול. החיים הם משחק וזה משחק על החיים שלך. יש מצב עניינים נתון וכעת יש להתקיים. שימוש בכוח, זיהוי וניצול חולשות היריב חשובים, התזמון חשוב. במציאות אכזרית שנבנית כמאבק על כמות מוגבלת של משאבים - משחק סכום אפס - אין ברירה אלא לנהוג כאוכל נבלות בכדי לשרוד.

הכוח של אוכלי הנבלות נגזר מכך שהם מוכנים לוותר ולהקריב את מידת האנושיות שבהם, להתמסר לחישובי אסטרטגיה וטקטיקה. להפוך לרבים, חלק מהמערכות שמעצבות את החיים כעולם ציני ויהיר, מהתרבות: אין צדק, אין אמת, כולם כך!

ובכל זאת, אוכלי הנבלות הם חלק בלתי נפרד ובסיסי משרשרת הקיום. סילוק הפגרים, טיפול בשאריות. לעבוד עם מה שיש. הכל מותר במגע. אין סייגים ומגבלות. לזכור בגוף את התכלית: למה?

אין תנאים, רק ציפיות. בנה אמון.

קיום כרוך במגע עם העולם, ברקימת קשרים, וכינון מערכות יחסים של תן וקח, של שותפות וניצול. החיים הם משחק וזה משחק על החיים שלך. יש מצב עניינים נתון וכעת יש להתקיים. שימוש בכוח, זיהוי וניצול חולשות היריב חשובים, התזמון חשוב. במציאות אכזרית שנבנית כמאבק על כמות מוגבלת של משאבים - משחק סכום אפס - אין ברירה אלא לנהוג כאוכל נבלות בכדי לשרוד.

הכוח של אוכלי הנבלות נגזר מכך שהם מוכנים לוותר ולהקריב את מידת האנושיות שבהם, להתמסר לחישובי אסטרטגיה וטקטיקה. להפוך לרבים, חלק מהמערכות שמעצבות את החיים כעולם ציני ויהיר, מהתרבות: אין צדק, אין אמת, כולם כך!

ובכל זאת, אוכלי הנבלות הם חלק בלתי נפרד ובסיסי משרשרת הקיום. סילוק הפגרים, טיפול בשאריות. לעבוד עם מה שיש. הכל מותר במגע. אין סייגים ומגבלות. לזכור בגוף את התכלית: למה?

אין תנאים, רק ציפיות. בנה אמון.

bottom of page