top of page

19 ליבה - ריקוד

19 ליבה - ריקוד

ריקוד הוא ביטוי גופני של תודעה חוצת גבולות המתרכזת בנקודת המגע של הנוכחות, תוך כדי תנועה. גופים נוגעים בגופים, נוגעים בדברים, מתרחקים ועדיין קשורים, מתקשרים. נמזגים האחד לתוך השני ונפרדים שוב. יצריות הבאה על סיפוקה במשותף. חייתיות שחורגת ממצב ההישרדות ופשוט מבקשת לחגוג את הקיום שלה.

הריקוד אוסף אליו את הסופיות והחיים, הלחצים והכוחות, המומים והמלאכות, הבעלות והפריצות לכדי כוריאוגרפיה של מפגש ומגע ונוכחות. סינרגיה של גוף וזמן - מקום לפגוש את המוזר, המתארגן מעצמו ומאליו, ללא ביטול, ובאופן מהנה.

הריקוד מוצא לגדלות הנפש את ביטויה בגבולות גוף החי, הנושם, המתקשר, הנוגע. כביטוי עילאי של חופש - היות נפרד והיות חלק בו זמנית ולנצח שברגע. הוא דורש התמסרות, כניעה, קשב ויוזמה ולכן מציף חששות, מעורר מבוכה, מודעות ועכבות. מזמן את כל מה שמבקש להשתחרר ולהירפא דרך הגוף, דרך ההנאה.

תן למבוכה מקום, ולחמלה להראות לך את הפוטנציאל התנועה שגלום בה. תן למחשבות לפשוט בגוף ולגעת בחיים. להוביל אותך אל הצעד הבא.

הגוף קודם למהות.

ריקוד הוא ביטוי גופני של תודעה חוצת גבולות המתרכזת בנקודת המגע של הנוכחות, תוך כדי תנועה. גופים נוגעים בגופים, נוגעים בדברים, מתרחקים ועדיין קשורים, מתקשרים. נמזגים האחד לתוך השני ונפרדים שוב. יצריות הבאה על סיפוקה במשותף. חייתיות שחורגת ממצב ההישרדות ופשוט מבקשת לחגוג את הקיום שלה.

הריקוד אוסף אליו את הסופיות והחיים, הלחצים והכוחות, המומים והמלאכות, הבעלות והפריצות לכדי כוריאוגרפיה של מפגש ומגע ונוכחות. סינרגיה של גוף וזמן - מקום לפגוש את המוזר, המתארגן מעצמו ומאליו, ללא ביטול, ובאופן מהנה.

הריקוד מוצא לגדלות הנפש את ביטויה בגבולות גוף החי, הנושם, המתקשר, הנוגע. כביטוי עילאי של חופש - היות נפרד והיות חלק בו זמנית ולנצח שברגע. הוא דורש התמסרות, כניעה, קשב ויוזמה ולכן מציף חששות, מעורר מבוכה, מודעות ועכבות. מזמן את כל מה שמבקש להשתחרר ולהירפא דרך הגוף, דרך ההנאה.

תן למבוכה מקום, ולחמלה להראות לך את הפוטנציאל התנועה שגלום בה. תן למחשבות לפשוט בגוף ולגעת בחיים. להוביל אותך אל הצעד הבא.

הגוף קודם למהות.

bottom of page