top of page

2 ליבה - תמונת עולם

2 ליבה - תמונת עולם

החיים לובשים צורה בתוך תמונת-עולם. הסופיות הופכת מסגרת - סביבה, הקשר - שבתוכה נוצרים קשרים עם מערכות אחרות, ונארגים צורות חיים. תמונת-עולם אינה אלא חיים-בזיקה. מקום שבו אנרגיית החיים המתפשטת עד אין קץ מחפשת לפגוש בדבר מה - לאשש את קיומה. לכל יצור חי יש תמונת-עולם. משותפת.

תמונת-עולם היא הפריים שבתוכו מתנהלים החיים בהתאם לאינטרסים ויחסי כח. היא מציבה את הדברים במקומם בהתאם לפחדים ולתקוות. מארגנת את ההתנהלות שלנו - מייצרת הרגלים, והעדפות. לעולם טעונה בהיסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך, זכרונות והשלכות. מתעצבת וכפופה להגיון פוליטי; מתעצבת וכפופה לשאלות: מה נכנס לתמונה? ואיפה הוא ממוקם בתוכה?

תמונת העולם נולדת מתוך מפגש ומגע שאותם אנו מדמיינים כהכרה. חושפת את העובדה שכל יחס הוא אופן של הכרה (וכל הכרה היא חלקית ומוגבלת) מתוך כך שהיא קובעת את הדמיוני כממשי. המפגש עם מה שחיצוני לנו מזמן ומאפשר את החצנת ׳הפנימיות׳ של היצור החי. את הביטוי של העודפות המדומיינת של החיים. אפשרות ליצירת ארכיטיפים וסמלים וערכים.

והגם שלא בטוח שאפשר לבחור בתמונת-עולם - כמו שלא בוחרים משפחה - אפשר לפגוש ולגעת בו שוב.

כל תמונת עולם היא עולם ומלואו.

החיים לובשים צורה בתוך תמונת-עולם. הסופיות הופכת מסגרת - סביבה, הקשר - שבתוכה נוצרים קשרים עם מערכות אחרות, ונארגים צורות חיים. תמונת-עולם אינה אלא חיים-בזיקה. מקום שבו אנרגיית החיים המתפשטת עד אין קץ מחפשת לפגוש בדבר מה - לאשש את קיומה. לכל יצור חי יש תמונת-עולם. משותפת.

תמונת-עולם היא הפריים שבתוכו מתנהלים החיים בהתאם לאינטרסים ויחסי כח. היא מציבה את הדברים במקומם בהתאם לפחדים ולתקוות. מארגנת את ההתנהלות שלנו - מייצרת הרגלים, והעדפות. לעולם טעונה בהיסטוריה, גיאוגרפיה, חינוך, זכרונות והשלכות. מתעצבת וכפופה להגיון פוליטי; מתעצבת וכפופה לשאלות: מה נכנס לתמונה? ואיפה הוא ממוקם בתוכה?

תמונת העולם נולדת מתוך מפגש ומגע שאותם אנו מדמיינים כהכרה. חושפת את העובדה שכל יחס הוא אופן של הכרה (וכל הכרה היא חלקית ומוגבלת) מתוך כך שהיא קובעת את הדמיוני כממשי. המפגש עם מה שחיצוני לנו מזמן ומאפשר את החצנת ׳הפנימיות׳ של היצור החי. את הביטוי של העודפות המדומיינת של החיים. אפשרות ליצירת ארכיטיפים וסמלים וערכים.

והגם שלא בטוח שאפשר לבחור בתמונת-עולם - כמו שלא בוחרים משפחה - אפשר לפגוש ולגעת בו שוב.

כל תמונת עולם היא עולם ומלואו.

bottom of page