top of page

שתים נוצות - פיראט
(קלפי ה"אני"/ אגו)

שתים נוצות - פיראט
(קלפי ה"אני"/ אגו)

חסר מנוחה, הקיום הוא (קריאה ל)הרפתקה. מסע של גילוי ומימוש אפשרויות נסתרות. מסע של תושיה ויצירה, של חדוות חיים ואהבת הרפתקאות, של תזוזה ושינוי ואומץ-לב ופחד והתגברות. מסע של התמסרות לרוח ועמידה על שלך: מסע של דמיון ויצירה. מסע רומנטי-אידיאלי (ייצרי ואלים) אל מעבר למוכר ולידוע, ואל עבר הפנטזיה.

הפיראט מתנהל ׳מחוץ למים הטריטוריאלים׳, מעבר למקום וחוקיו, באזורי ביניים, נע ונד על פני גלי הזמן. לעולם מצוי בין הרגע הנוכחי והדבר-הבא. זהו השלב הראשון והבסיסי ביחס לקיום: מימוש התשוקות והיצרים, בלב חוויה של אנרגיות מועצמות. הפיראט משתלט וכובש. מותיר רושם. וממשיך הלאה.

הפיראט מוכן להסתכן, ומוכן לשלם את מחיר התהילה. (ומקווה אולי לכסות את ההוצאות.)

הקיום קודם לכל קביעה והקביעה היא הרוח במפרשי הקיום.

חסר מנוחה, הקיום הוא (קריאה ל)הרפתקה. מסע של גילוי ומימוש אפשרויות נסתרות. מסע של תושיה ויצירה, של חדוות חיים ואהבת הרפתקאות, של תזוזה ושינוי ואומץ-לב ופחד והתגברות. מסע של התמסרות לרוח ועמידה על שלך: מסע של דמיון ויצירה. מסע רומנטי-אידיאלי (ייצרי ואלים) אל מעבר למוכר ולידוע, ואל עבר הפנטזיה.

הפיראט מתנהל ׳מחוץ למים הטריטוריאלים׳, מעבר למקום וחוקיו, באזורי ביניים, נע ונד על פני גלי הזמן. לעולם מצוי בין הרגע הנוכחי והדבר-הבא. זהו השלב הראשון והבסיסי ביחס לקיום: מימוש התשוקות והיצרים, בלב חוויה של אנרגיות מועצמות. הפיראט משתלט וכובש. מותיר רושם. וממשיך הלאה.

הפיראט מוכן להסתכן, ומוכן לשלם את מחיר התהילה. (ומקווה אולי לכסות את ההוצאות.)

הקיום קודם לכל קביעה והקביעה היא הרוח במפרשי הקיום.

bottom of page