top of page

21 ליבה - ילד

21 ליבה - ילד

הילד מזמן את הגורל, מבלי דעת, בפעולת החיים עצמם. שם מצויה מידת התמימות שבו.

ראשון המאמינים, מחולל מציאויות, ושליט העולם. חסר קואורדינציה, כפוף לסקרנות ועניין. חורש מזימות, משחק ברצינות, חושק וחומד. אכזר ונקמן, אוהב בידור ודברי מתיקה. כפוף להתענגות שפושה בגוף מעבר למידה, מעבר לשליטה. מבלי אשמה או דאגה. ישיר ומיידי, ללא תיווך, ללא מגננות, ללא אסטרטגיה או טקטיקה. ועדיין ערמומי.

הילד הוא מסדיר הזמנים: הווה נצחי. עם עבר שעבר ועתיד לא ידוע. הילד פועל מתוך היגיון בריא, מסדיר את ענייניו על פי מידת הרלוונטיות, ומבלי קשר ליכולותיו.

הוא אקטואליות שאינה אלא פוטנציאליות. כח חיים מסתגל ומשתפר. פגיע, חשוף, כפוף לכוחות גדולים וחזקים ממנו - דורש הגנה וטיפוח וביטחון, ובתמורה מתמסר, מעורר הנאה ושמחה וצחוק. ילד זו מתנה ואתגר והפתעה ומחוייבות. מקור החיוב של החיים. תן לו לאתגר את ההווה. להזכיר לך זמנים אחרים, חופשיים מדאגה, אדישים לטרדות היומיום, נכונים להרפתקה.

Be kind, rewind.

הילד מזמן את הגורל, מבלי דעת, בפעולת החיים עצמם. שם מצויה מידת התמימות שבו.

ראשון המאמינים, מחולל מציאויות, ושליט העולם. חסר קואורדינציה, כפוף לסקרנות ועניין. חורש מזימות, משחק ברצינות, חושק וחומד. אכזר ונקמן, אוהב בידור ודברי מתיקה. כפוף להתענגות שפושה בגוף מעבר למידה, מעבר לשליטה. מבלי אשמה או דאגה. ישיר ומיידי, ללא תיווך, ללא מגננות, ללא אסטרטגיה או טקטיקה. ועדיין ערמומי.

הילד הוא מסדיר הזמנים: הווה נצחי. עם עבר שעבר ועתיד לא ידוע. הילד פועל מתוך היגיון בריא, מסדיר את ענייניו על פי מידת הרלוונטיות, ומבלי קשר ליכולותיו.

הוא אקטואליות שאינה אלא פוטנציאליות. כח חיים מסתגל ומשתפר. פגיע, חשוף, כפוף לכוחות גדולים וחזקים ממנו - דורש הגנה וטיפוח וביטחון, ובתמורה מתמסר, מעורר הנאה ושמחה וצחוק. ילד זו מתנה ואתגר והפתעה ומחוייבות. מקור החיוב של החיים. תן לו לאתגר את ההווה. להזכיר לך זמנים אחרים, חופשיים מדאגה, אדישים לטרדות היומיום, נכונים להרפתקה.

Be kind, rewind.

bottom of page