top of page

שבע נוצות - תזמור
(קלפי שייכות)

שבע נוצות - תזמור
(קלפי שייכות)

ארגון הוא צורה מוכרת, נוחה ויעילה - יש שיגידו הכרחית - של קיום. כמו סנכרון של סדר יום. התזמור מציע מחשבה על התארגנות החיים כיצירה מוזיקלית.

תזמור הוא יצירה שאינה תלויה באחד אלא ברבים. רוצה לומר, תזמור הוא צורה של כח דרך כמות. אחזקה-יחד של פרטים שונים ומגוונים: בקבוצה, כאנסמבל, נבחרת, ולמען העמדת מופע. מרחב פעולה שבו התוצר / התכלית / הקיום קודמים לאינטרס האישי והפרטי, ועושים בו שימוש. שילוב שבו ההבדל והשוני מהדהדים יחד ויוצרים הרמוניה. שילוב שחושף שלא הכל הולך עם הכל.

התזמור כמו מחפיץ ומצמצם את האדם לכדי פונקציה / מכשיר / כלי. התזמור משחרר את היכולות שלנו מסד הקיום היומיומי, בכדי לטפח ולשכלל את היכולות כשלעצמן. לאפשר לאדם למצוא את עצמו בפעולה שלו, להפוך למי שהוא מתוקף הפעולה שלו. הזדמנות להבין את עצמנו הלאה ומעבר ל(דימוי) הפרטי. להיות חלק ממשהו גדול יותר מעצמנו.

מוזיקת הגורל ממתינה למלאכת הניצוח שלך.

ארגון הוא צורה מוכרת, נוחה ויעילה - יש שיגידו הכרחית - של קיום. כמו סנכרון של סדר יום. התזמור מציע מחשבה על התארגנות החיים כיצירה מוזיקלית.

תזמור הוא יצירה שאינה תלויה באחד אלא ברבים. רוצה לומר, תזמור הוא צורה של כח דרך כמות. אחזקה-יחד של פרטים שונים ומגוונים: בקבוצה, כאנסמבל, נבחרת, ולמען העמדת מופע. מרחב פעולה שבו התוצר / התכלית / הקיום קודמים לאינטרס האישי והפרטי, ועושים בו שימוש. שילוב שבו ההבדל והשוני מהדהדים יחד ויוצרים הרמוניה. שילוב שחושף שלא הכל הולך עם הכל.

התזמור כמו מחפיץ ומצמצם את האדם לכדי פונקציה / מכשיר / כלי. התזמור משחרר את היכולות שלנו מסד הקיום היומיומי, בכדי לטפח ולשכלל את היכולות כשלעצמן. לאפשר לאדם למצוא את עצמו בפעולה שלו, להפוך למי שהוא מתוקף הפעולה שלו. הזדמנות להבין את עצמנו הלאה ומעבר ל(דימוי) הפרטי. להיות חלק ממשהו גדול יותר מעצמנו.

מוזיקת הגורל ממתינה למלאכת הניצוח שלך.

bottom of page