top of page
הגב של קלפי טארוט המסדר!_edited_edited.jpg

החוסם

ה"חוסם", מה חוסם אותו ביחס לנושא השאלה?

(אנטיתזה)

3

הגב של קלפי טארוט המסדר!_edited_edited.jpg

אני ביחס לנושא

ה"אני", איך אתה ממוקם ביחס לנושא, זהו קלף  הפרספקטיבה.

4

הגב של קלפי טארוט המסדר!_edited_edited.jpg

הנושא

חשוב על שאלה

מה מעניין אותך לשאול את הקלפים ?
מה מעסיק אותך כעת ?
מה יושב על ליבך ?

כעת, לחץ על כפתור פתיחה חדשה ולאחר מכן חשוף את הקלפים לפי הסדר

פתיחת יהלום
בקלפי הפסיכוסופיה

הגב של קלפי טארוט המסדר!_edited_edited.jpg

התומך

ה"תומך", מה מחזק אותנו ביחס לנושא השאלה? (תזה).

2

1

קלף ה"נושא", מיצג את השאלה ויהווה את מרכז התוכן אליו הפתיחה כולה תתיחס.

bottom of page