top of page

אס התודעה - השהיית שיפוט
(קלפי כניסה)

אנחנו פוגשים במציאות תמיד-כבר עם ידע, עם משמעות, עם העדפות ואינטרסים. תמיד-כבר תחת דימוי מוכן ומוכתב מראש, לעולם בתוך מרחבי השיפוט. מאמינים בכנסיית השכל.׳השהיית השיפוט׳ מבקשת להשהות את האמונה בדברים ולתת להם להיות נוכחים כשלעצמם. לפגוש אותם ביחס ומתוך הפעולה: בהתנהגות ובהשפעה שלהם עלינו ושלנו עליהם. לשכוח לרגע ״מי״ ו-״מה״ אני, ולסמוך על הרגשת הדברים ועל כח הדמיון.קלף ׳השהיית השיפוט׳ קורא לנו לחזור אל מרחב האפשרויות המוגבל והאינסופי של ״האנושי״. אל מרחבי ההתארגנות החופשית והיוצרת של התפיסות והכשרים והמושגים והאינטואיציות והערכים והרגשות.


ברוכים הבאים לבילבול של להיות אדם

bottom of page