top of page

עשר עיניים - סימולקרה
(קלפי תכלית)

הקיום מצטמצם לשרשרת סימנים שניתן להציג לראווה, להחליף ולהמיר: חוויה תמורת מזכרת, מזכרת תמורת חוויה. החיים מופקים כאירוע, היומיום כאטרקציה, והמציאות היא חגיגה אחת גדולה. כמה מעניין הכול הופך להיות. הקיום הופך טיול מאורגן, מסע בין חוויות, כלומר בין מזכרות. את החוויה מחליף התיעוד והיכולת להיזכר בה. אנחנו מבקשים לראות ולחוות דברים ׳אחרים׳ רק כדי להישאר מי שאנחנו. לראות ולחוות כדי להוסיף ׳תארים׳ והתענגויות.

בודהה ומיקי מאוס; בובת שלג ומגדל אייפל. בכל אלו היינו, ראינו, צרכנו, קנינו מזכרת. כל אירוע וכל דבר הם שווי-ערך, כלומר חסרי-ערך. מציאות שמתארגנת כרצף של דימויים נעדרי מקור. ללא היררכיה. השטחה המאפשרת השתקפויות. אין עוד פנים וחוץ, רק הדהודים של הכרעות ובחירות המציבות את הפעולה אל מול ההפקרות, אובדן המשמעות וביטול הערכים.

הפעולה נדרשת להתארגן ולמצוא את ערכה ביחס לעולמות וירטואלים, מבעד לפטיש/החפצה, לריטואלים ולנוסטלגיה. נדרשת להפוך את הסימנים לסמלים. ׳חפצי נוי׳, ככדורי בדולח, צופני גורל. מערכות הפיתוי מסתדרות כעשרת הספירות של הרוח בהתגלות שלה בעולם. כל דימוי אוגר בתוכו את מכלול הדברים האקראיים, המקריים, הנסיבתיים, הלא רלוונטים, את ההכרח והאמת שהוא אוצר בתוכו. כל רגע הופך ממשי בזכות היופי והעונג. מבקש לשמר את האפקט ולהחיות את מרחב החושניות ממנו הוא נברא.

תסתכל במראה והיזכר שאתה קיים

bottom of page