top of page

עשר תודעה - פסיכוסופיה
(קלפי תכלית)

עשר תודעה - פסיכוסופיה
(קלפי תכלית)

פסיכוסופיה - נפש החוכמה

נהר התודעה מוביל אותנו אל מאחורי הקלעים של החיים, שם נפרשת בפנינו תמונת העולם כלוח משחק. פסיכוסופיה היא ׳משחק קופסא׳ של המחשבה, המאפשר להדהד את הסובייקטיבי באובייקטיבי ואת האובייקטיבי בסובייקטיבי. ליצור מתוך האחדות שבשלווה משפטי זהות של המודע והלא מודע.

הפסיכוסופיה מניחה שאנחנו, בני האדם, לא היחידים שחושבים. למעשה, זהו הטבע עצמו שחושב כל הזמן. האדם מסוגל להביא לידי ביטוי את פעולת המחשבה של העולם באמצעות פעולה יוצרת. הפסיכוסופיה מבקשת לעסוק בקשר הבלתי-אמצעי בין פעולת המחשבה היוצרת ותבונת הטבע המתגלה בכל רגע חולף ומשתנה. להרגיש ולגעת עם המחשבה, לחשוב מתוך אמפתיה ואינטימיות.

הפסיכוסופיה מבקשת לתת למחשבה להתמודד עם הדברים בדרכה שלה. להבין את הלא מובן באמצעות המובן-עוד-פחות. לאמן את פעולת המחשבה, לחשוף ולטפח את האופי שלה. הפסיכוסופיה מאפשרת לאדם לפגוש בתבונת הטבע, ולפעול בהתאם להלך הנפש של מחשבת הדברים.

המחשבה מכילה את כל מה שאפשר לחשוב. כל שנותר הוא להצטרף אליה.

פסיכוסופיה - נפש החוכמה

נהר התודעה מוביל אותנו אל מאחורי הקלעים של החיים, שם נפרשת בפנינו תמונת העולם כלוח משחק. פסיכוסופיה היא ׳משחק קופסא׳ של המחשבה, המאפשר להדהד את הסובייקטיבי באובייקטיבי ואת האובייקטיבי בסובייקטיבי. ליצור מתוך האחדות שבשלווה משפטי זהות של המודע והלא מודע.

הפסיכוסופיה מניחה שאנחנו, בני האדם, לא היחידים שחושבים. למעשה, זהו הטבע עצמו שחושב כל הזמן. האדם מסוגל להביא לידי ביטוי את פעולת המחשבה של העולם באמצעות פעולה יוצרת. הפסיכוסופיה מבקשת לעסוק בקשר הבלתי-אמצעי בין פעולת המחשבה היוצרת ותבונת הטבע המתגלה בכל רגע חולף ומשתנה. להרגיש ולגעת עם המחשבה, לחשוב מתוך אמפתיה ואינטימיות.

הפסיכוסופיה מבקשת לתת למחשבה להתמודד עם הדברים בדרכה שלה. להבין את הלא מובן באמצעות המובן-עוד-פחות. לאמן את פעולת המחשבה, לחשוף ולטפח את האופי שלה. הפסיכוסופיה מאפשרת לאדם לפגוש בתבונת הטבע, ולפעול בהתאם להלך הנפש של מחשבת הדברים.

המחשבה מכילה את כל מה שאפשר לחשוב. כל שנותר הוא להצטרף אליה.

bottom of page