top of page

אביר הנוצות - אוכלי נבלות
(קלפי מאבק)

אוכלי הנבלות הם חלק בלתי נפרד ובסיסי משרשרת הקיום. סילוק הפגרים, טיפול בשארית. הכל מותר במגע. אין סייגים ומגבלות. מבנה של שימוש בכוח וניצול של חולשות. אסטרטגיה וטקטיקה. הכח של אוכלי הנבלות נגזר מכך שהם היו מוכנים לוותר ולהקריב את מידת האנושיות שבהם, להפוך לרבים, חלק ממנגנון, מהתרבות, מהמערכות שמעצבות את החיים כעולם ציני ויהיר. אין צדק, כולם כך!, הכל מותר.

החיים הם משחק וזה משחק על החיים שלך. התזמון חשוב, הזיהוי חשוב, ניצול החולשות של היריב חשוב. יש מצב עניינים נתון וכעת יש להתקיים. במציאות אכזרית שנבנית כמאבק על כמות מוגבלת של משאבים - משחק סכום אפס - אין ברירה אלא לנהוג כאוכל נבלות בכדי לשרוד. לזכור בגוף את התכלית: למה?

קיום כרוך במגע עם העולם, ברקימת קשרים, וכינון מערכות יחסים של תן וקח, של שותפות וניצול. בנה אמון.

bottom of page