top of page

נסיך הידיים - המנתח
(קלפי צעירות)

חסר מחויבויות הנגזרות מהצורך למשול ולהנהיג נהנה הנסיך מחירות המחשבה בחיפוש אחר האמת. פנוי להעמיק ולחקור. מונע מתוך סקרנות שאינה נאיבית עוד לברר אודות היסודות של הדברים בכדי להרכיב מפות של ידע, לתכנן אסטרטגיות פעולה, לדמיין טקטיקות להצלחה. לשכלל את היכולות. יש הקשר ותכלית לפעולות שלו, הגם שאלו עדיין מדומיינות, וחסרות ממשות. יש שאיפות וחזון ורצון שמעודדות התמדה, מסירות והקרבה. שמבקשות הקפדה וסבלנות ועדינות בביצוע. זהו שלב שבו נדרשת מידה של אופטימיות ואידיאליות. לדברים יש משמעות שבבוא היום תתגלה ותתממש.חקירה וניתוח - אנליזה - הם תגובה כמו-אינסטינקטיבית להתמודד עם ההלם שבמפגש עם המסתורין המושך והמאיים של העולם. ניסיון להבין ולשלוט. הניתוח מפרק, מבחין ומבודד, ואז קושר ומרכיב מחדש. הוא מייצר הסבר, בניסיון לבנות שרשרת סיבתית - הכרחית - בין החלקים והשלם. הניתוח כרוך בזמן שמופקע מהחיים לטובת ההכרה שלהם. בהחזקה ממרחק ויצירת מרחב ׳נטול רגשות׳. מרחב המחייב סוג של אדישות לכאב ולסבל. לעיתים זה הופך מרחב שבו יכולים להתרחש מעשים מזוויעים בשם...בשם מה? (האמת? השלטון? האובייקטיביות?)הירידה לפרטים וההסבר שנוצר מאפשרים לחשוף ולשלוט באופני הייצור ובאופני הפעולה והשימוש. זהו ידע המאפשר לסדר את מה שנשבר ולרפא את מה שחלה. להבטיח את המשך הקיום האנושי. ידע שהוא תמיד גם ידיעת עצמנו, שקושר בין שליטה ודאגה, בין פחד וביטחון. ואם כך, יש להבחין בעונג שמתלווה לידיעה ולהבנה. לעונג שסופו לייתר את הפעולה מפני הידיעה. יש להיזהר ׳משיכרון הכוח׳. לשים לב לניתוק ולאדישות שבבסיס החקירה שמתגלגלים לאכזריות וניצול ודיכוי. שיכולים להוביל לניתוק ואדישות לחי ולחיים. ובכל זאת, זכור שהידע מאפשר להיות ספונטני, ללכת לאיבוד בשם הסקרנות.

האם ידע הנסיך לנצל את הכוח לטובה?

ידע הוא פריבילגיה

bottom of page