top of page

נסיך הידיים - המנתח
(קלפי צעירות)

נסיך הידיים - המנתח
(קלפי צעירות)

חסר מחויבויות הנגזרות מהצורך למשול ולהנהיג נהנה הנסיך מחירות המחשבה בחיפוש אחר האמת. פנוי להעמיק ולחקור. מונע מתוך סקרנות (שאינה נאיבית עוד) לברר אודות היסודות של הדברים, לתכנן אסטרטגיות פעולה, לדמיין טקטיקות להצלחה. לשכלל את היכולות. יש הקשר ותכלית לפעולות שלו, הגם שאלו עדיין מדומיינות וחסרות ממשות. יש שאיפות וחזון ורצון שמעודדות התמדה, מסירות והקרבה. שמבקשות הקפדה וסבלנות ועדינות בביצוע. זמן שבו נדרשת מידה של אופטימיות ואידיאליות.

​חקירה וניתוח - אנליזה - הם תגובה כמו-אינסטינקטיבית להתמודד עם ההלם שבמפגש עם המסתורין המושך והמאיים של העולם. ניסיון להבין ולשלוט. הניתוח מפרק, מבחין ומבודד, ואז קושר ומרכיב מחדש. הוא מייצר הסבר, בניסיון לבנות שרשרת סיבתית - הכרחית - בין החלקים והשלם.

ניתוח כרוך בזמן שמופקע מהחיים לטובת ההכרה שלהם. בהחזקה ממרחק ויצירת מרחב ׳נטול רגשות׳. מרחב המחייב סוג של אדישות לכאב ולסבל. לעיתים זה הופך מרחב שבו יכולים להתרחש מעשים מזוויעים בשם...בשם מה? (האמת? השלטון? האובייקטיביות?)

הירידה לפרטים וההסבר שנוצר מאפשרים לחשוף ולשלוט באופני הייצור ובאופני הפעולה והשימוש. זהו ידע המאפשר לסדר את מה שנשבר ולרפא את מה שחלה. להבטיח את המשך הקיום האנושי. ידע שקושר בין שליטה ודאגה, בין פחד וביטחון. ידע שהוא תמיד גם ידיעת עצמנו. ואם כך, יש להבחין בעונג שמתלווה לידיעה ולהבנה. לעונג שסופו לייתר את הפעולה מפני הידיעה. יש להיזהר ׳משיכרון הכוח׳ שיכול להוביל לניתוק ואדישות לחי ולחיים. יש לשים לב לניתוק ולאדישות שבבסיס החקירה שיכולים להפוך לאכזריות, ניצול ודיכוי. ובכל זאת, זכור שהידע מאפשר להיות ספונטני, ללכת לאיבוד בשם הסקרנות.

לדברים יש משמעות שבבוא היום תתגלה ותתממש.

ידע הוא פריבילגיה.

חסר מחויבויות הנגזרות מהצורך למשול ולהנהיג נהנה הנסיך מחירות המחשבה בחיפוש אחר האמת. פנוי להעמיק ולחקור. מונע מתוך סקרנות (שאינה נאיבית עוד) לברר אודות היסודות של הדברים, לתכנן אסטרטגיות פעולה, לדמיין טקטיקות להצלחה. לשכלל את היכולות. יש הקשר ותכלית לפעולות שלו, הגם שאלו עדיין מדומיינות וחסרות ממשות. יש שאיפות וחזון ורצון שמעודדות התמדה, מסירות והקרבה. שמבקשות הקפדה וסבלנות ועדינות בביצוע. זמן שבו נדרשת מידה של אופטימיות ואידיאליות.

​חקירה וניתוח - אנליזה - הם תגובה כמו-אינסטינקטיבית להתמודד עם ההלם שבמפגש עם המסתורין המושך והמאיים של העולם. ניסיון להבין ולשלוט. הניתוח מפרק, מבחין ומבודד, ואז קושר ומרכיב מחדש. הוא מייצר הסבר, בניסיון לבנות שרשרת סיבתית - הכרחית - בין החלקים והשלם.

ניתוח כרוך בזמן שמופקע מהחיים לטובת ההכרה שלהם. בהחזקה ממרחק ויצירת מרחב ׳נטול רגשות׳. מרחב המחייב סוג של אדישות לכאב ולסבל. לעיתים זה הופך מרחב שבו יכולים להתרחש מעשים מזוויעים בשם...בשם מה? (האמת? השלטון? האובייקטיביות?)

הירידה לפרטים וההסבר שנוצר מאפשרים לחשוף ולשלוט באופני הייצור ובאופני הפעולה והשימוש. זהו ידע המאפשר לסדר את מה שנשבר ולרפא את מה שחלה. להבטיח את המשך הקיום האנושי. ידע שקושר בין שליטה ודאגה, בין פחד וביטחון. ידע שהוא תמיד גם ידיעת עצמנו. ואם כך, יש להבחין בעונג שמתלווה לידיעה ולהבנה. לעונג שסופו לייתר את הפעולה מפני הידיעה. יש להיזהר ׳משיכרון הכוח׳ שיכול להוביל לניתוק ואדישות לחי ולחיים. יש לשים לב לניתוק ולאדישות שבבסיס החקירה שיכולים להפוך לאכזריות, ניצול ודיכוי. ובכל זאת, זכור שהידע מאפשר להיות ספונטני, ללכת לאיבוד בשם הסקרנות.

לדברים יש משמעות שבבוא היום תתגלה ותתממש.

ידע הוא פריבילגיה.

bottom of page