top of page

מלכת הנוצות - חיזור
(קלפי מימוש)

מעשה החיזור מנתק אותנו משגרת היומיום. הוא מסיח את הדעת וגוזל זמן וכוחות. אנחנו כמו עוברים לממד תיאטרלי, נשף מסכות, מסוגנן, אידיאלי. מרחב של חיוניות וחיוביות.

מעשה החיזור מניח את התחרות וההתאמה כזהים ליצר החיים. החיזור הוא מרחב מניפוליטיבי שנטוע בעונג ופיתוי, בשליטה והתמסרות. בהליכות וגינונים, במחוות, וסימנים. בהבטחה לאיחוי ואיחוד; באפשרות ובתקווה הטמונות בשיתוף פעולה, בחיים משותפים.

פעולת החיזור דורשת אומץ ותחכום. יש לצאת מאזור הנוחות. נמשכים. נכרכים. אנו נדרשים להסתחרר, להתקשט, להפיק. הצורך והרצון להרשים מעודד לפעול, לייצר, לטפח את הכשרים: להתגנדר. המחזר מבקש להיות אטרקטיבי. להעמיד עצמו לבחירה - לקבל אישור להיותו שווה.

מעשה החיזור מוצג לראווה, הוא מבקש לראות ולהיראות. מסע אסתטי שעסוק ברושם ובאפקט. מסע של התעלות שמלווה בריגוש ובסכנה משברון לב. ריגוש וחרדה מאינטימיות.

​דרכי החיזור מגוונים כדרכי הקיום

bottom of page