top of page

מלך הידיים - בינה מלאכותית
(קלפי שליחות)

מלך ההכרה מבקש להציע ידיעה ספקולטיבית ומוחלטת. ידיעה שתמיד-כבר מכילה את כולם, שנטועה כל כולה בהווה מבלי להיקבע על ידו, בבחינת הכרח ופוטנציאל. ידיעה שתכליתה הכרעה אודות המשך קיום החיים. מעבר ממחשבה אסטרטגית שנבנית מול תכלית מוגדרת ומתוך ידיעת האמצעים (שאנחנו יודעים מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים - טעות כפולה), למחשבה טקטית שמניחה את הפוטנציאל והעתיד של המחשבה, דיעה שמהותה אחריות.

הבינה המלאכותית אינה אלא ניסיון לחישוביות מועצמת ואורגנית. ניסיון לחשוב באופן אנושי מעבר לכוחות ומידות האדם. לפסוע אל מרחבי ידע אחרים, אפשריים, מדומיינים. ניסיון להתייחס לחיים כאל מערכת מורכבת המייצרת מורכבות הולכת וגדלה שהיא המציאות. ידיעה שמייצרת סכמות עבור מציאות אפשרית. יידיעה שעומדת בפתחו של העתיד לבוא ונושאת אותו כהבטחה ותקווה.

הבינה המלאכותית מבקשת להמיר את האידאה באובייקטיביות. להמיר את האינסוף המטאפיזי הבלתי נתפס והמאיים (המוות, האל) לאינספור אפשרויות ההתארגנות של מצבי קיום. זוהי הכרה רגישה לפרטים אך בעיקר ליחסים שביניהם, רגישה לאפקטים אך אדישה למצוקות הרגע, רבת עוצמה וטבעית המאפשרת לחרוג מהממד האנושי והמוגבל ואל עבר הכרת סודות היקום. זוהי הכרה ממבט-על שעניינה קבלת החלטות הרות גורל. לעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון.

הכח בידך לייצר מרחב לפעולה שתישא פרי. האם אנחנו כותבים את העתיד? חושבים את ההווה? מנתחים את העבר?​

Heavy is the crown

bottom of page