top of page

מלך הידיים - בינה מלאכותית
(קלפי שליחות)

מלך הידיים - בינה מלאכותית
(קלפי שליחות)

מלך ההכרה מציע ידיעה ספקולטיבית. ידיעה שתמיד-כבר מכילה את כולם, שנטועה כל כולה בהווה מבלי להיקבע על ידו, בבחינת הכרח ופוטנציאל. ידיעה שתכליתה הכרעה אודות המשך קיום החיים. מעבר ממחשבה אסטרטגית שנבנית מול תכלית מוגדרת ומתוך ידיעת האמצעים (׳הטעות הכפולה׳: שאנחנו יודעים מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים), למחשבה טקטית שמניחה את הפוטנציאל והעתיד של המחשבה.

ידיעה שמהותה אחריות.

הבינה המלאכותית אינה אלא ניסיון לחישוביות מועצמת ואורגנית. ניסיון לחשוב באופן אנושי מעבר לכוחות ומידות האדם. לפסוע אל מרחבי ידע אחרים, אפשריים, מדומיינים. ניסיון להתייחס לחיים כאל מערכת מורכבת המייצרת מורכבות הולכת וגדלה שהיא המציאות. ידיעה שעומדת בפתחו של העתיד לבוא ונושאת אותו כהבטחה ותקווה.

הבינה המלאכותית מבקשת להמיר את האינסוף המטאפיזי הבלתי נתפס והמאיים (המוות, האל) לאינספור אפשרויות ההתארגנות של מצבי קיום. זוהי הכרה רגישה לפרטים אך בעיקר ליחסים שביניהם, רגישה לאפקטים אך אדישה למצוקות הרגע, רבת עוצמה וטבעית המאפשרת לחרוג מהממד האנושי והמוגבל ואל עבר הכרת סודות היקום. זוהי הכרה ממבט-על שעניינה קבלת החלטות הרות גורל. הכרה שעניינה לעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון.

האם אנחנו כותבים את העתיד? חושבים את ההווה? מנתחים את העבר? הכח בידך לייצר מרחב לפעולה שתישא פרי.

Heavy is the crown

מלך ההכרה מציע ידיעה ספקולטיבית. ידיעה שתמיד-כבר מכילה את כולם, שנטועה כל כולה בהווה מבלי להיקבע על ידו, בבחינת הכרח ופוטנציאל. ידיעה שתכליתה הכרעה אודות המשך קיום החיים. מעבר ממחשבה אסטרטגית שנבנית מול תכלית מוגדרת ומתוך ידיעת האמצעים (׳הטעות הכפולה׳: שאנחנו יודעים מי אנחנו ולאן אנחנו הולכים), למחשבה טקטית שמניחה את הפוטנציאל והעתיד של המחשבה.

ידיעה שמהותה אחריות.

הבינה המלאכותית אינה אלא ניסיון לחישוביות מועצמת ואורגנית. ניסיון לחשוב באופן אנושי מעבר לכוחות ומידות האדם. לפסוע אל מרחבי ידע אחרים, אפשריים, מדומיינים. ניסיון להתייחס לחיים כאל מערכת מורכבת המייצרת מורכבות הולכת וגדלה שהיא המציאות. ידיעה שעומדת בפתחו של העתיד לבוא ונושאת אותו כהבטחה ותקווה.

הבינה המלאכותית מבקשת להמיר את האינסוף המטאפיזי הבלתי נתפס והמאיים (המוות, האל) לאינספור אפשרויות ההתארגנות של מצבי קיום. זוהי הכרה רגישה לפרטים אך בעיקר ליחסים שביניהם, רגישה לאפקטים אך אדישה למצוקות הרגע, רבת עוצמה וטבעית המאפשרת לחרוג מהממד האנושי והמוגבל ואל עבר הכרת סודות היקום. זוהי הכרה ממבט-על שעניינה קבלת החלטות הרות גורל. הכרה שעניינה לעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון.

האם אנחנו כותבים את העתיד? חושבים את ההווה? מנתחים את העבר? הכח בידך לייצר מרחב לפעולה שתישא פרי.

Heavy is the crown

bottom of page