top of page

שתיים עיניים - דילמה
(קלפי ה"אני"/ אגו)

יש חוץ ויש פנים, יש דרישה לפעולה ונדרשת הכרעה כיצד לפעול. איך מפנימים את האידאה לתוכנו? איך להתאים בין החיצוני לפנימי, בין האדישות האידאית לסערת הרגש ודרישת הרגע? מה חשוב? ממה להתעלם? לשים מסיכה או להוריד אותה? במה לבטוח בשכל או ברגש? איך בוחרים? איך מכריעים?

האני הבוחר/הפעול/מייצר הערכים מופיע. הוא פוגש בחופש ובהכרח של הפעולה. כמו שני קולות פנימיים. מערך ההירככיות האידיאלי עומד למבחן המציאות. צריך לחיות, ובכדי לחיות צריך לפעול.

דילמה מעוררת הרגשת כוח ועצמה, הרגשת שליטה וביטחון כפי שהיא מעוררת מתח החרדה. אנו ניצבים במלוא כוחנו להכריע אל מול חלקיות הידיעה, חלקיות השליטה שלנו בדברים. עומדים אל מול האפשרות לדמיין עתיד טוב יותר. ספק והססנות מלווים את האני החופשי לבחור.מאיימים לשאוב אותו למעגל של התייסרות מתענגת.

חוסר הכרעה הוא אופן של בחירה. אי אפשר להתחמק מבחירה, ובכל בחירה אנו מנסחים את מי שאנחנו. עצור לרגע, את עצמך, את רצף המחשבות, את האפשרויות והעולמות המדומיינים. הנח לעצמך לשאול: מי אני? עמוד מאחורי הטעויות שלך.

It's up to you

bottom of page