top of page

שלוש נוצות - סחרור
(כלים ראשונים)

יצאנו להרפתקת החיים ובשלב זה הכל עדיין מסוחרר.

אנו מושלכים אל המערבולת הזמנית של הרגע: עבר-הווה-עתיד מסתחררים ומתכנסים אל רגע ההווה, ובתוך כך אנו נדרשים להיאחז ולנוע, כמו בתוך מורכבות הולכת ומתעצמת ואל עבר השקט שבעין הסערה.

האתגר: לא לעוף, לא ליפול, להחזיק מעמד: לשמור על איזון. להרגיש את משב הרוח, להרגיש את אפשרויות הדברים בטרם קביעתם. להיות נוכח ברגע: לחיות את הסחרור; להיות הדבר שבסחרור.

הסחרור הוא מצב קיומי ולא פעם אסטרטגיית פעולה: לעורר דברים מרבצם, לזעזע לשבש ולהפר את הסדר הקיים, לטובת חיים חדשים.

בין נסיקה לצלילה, בין משיכה ודחיה, בין היין והיאנג, מרחפת ההוויה, בוערת. רוח הפרצים (האנושית) מפיחה חיים בחומר, מניעה את העולם.

קח רגע להסתנכרן עם הדברים.

bottom of page