top of page

ארבע נוצות - משחקי שליטה
(קלפי מבנה)

אנו עומדים אל מול הלא-ידוע, הלא קבוע, הבלתי נשלט. מה שיש זה הגוף הפועל והמרגיש: נע בין עונג וכאב, בין שליטה במצב העניינים וכניעה לכוחות הגורל. במרחב המעורפל שבו הסבל מפתה והעונג מגרה עד כאב. משחק עם עקרון היסוד של האורגניזם החי: משיכה למה שמענג ורתיעה ממה שפוגע ומכאיב.

הכניסה לקיום חברתי נשענת על הכרה באחר שהיא תוצר של הגבלת האני - הטלת איסורים וגבולות על היצרים והתשוקות הבלתי מרוסנות שלנו. משחק של הצבת גבולות וחציית גבולות.

אל מול האידיאל של החירות האנושית אנו פוגשים בשיעבוד וחוסר האונים אל מול כוחות החיים. נדרשים להסדיר את יחסי השולט נשלט, להפנים את התרבותי, האינסטרומנטלי, המלאכותי כדרך להיות אדם, כאופן להתמקם ביחס ליש. למצוא את האחריות והדאגה שבשליטה, את העוצמה והשחרור שבכניעה לחוק. לרתום את הכאב והעונג בכדי להתעלות מעבר לפיזי, מעבר לסיבתיות התרבותית, ולמצוא פורקן רוחני.

מהו הסוד? מי השולט? מהי כניעה?

bottom of page