top of page

ארבע ידיים - ארוע חברתי
(קלפי מבנה)

האדם הוא יצור חברתי ולמחשבה יש ממד פומבי. אירוע חברתי הוא בריחה קצרה מהמאבק והתחרות של חיי השגרה, לרגע ממוסגר בזמן ובחלל, מתוך כוונה לחגוג ולהינות ממה שיש לחיים להציע, מהישגי הציביליזציה והתרבות. ליצור ולגבש קהילה. אופן להתמקם עם תפיסת עולמנו אל מול המגוון שיש לאנושי להציע. מרחב שבו אנו מבקשים להשהות שיפוט וליצור קשרים חברתיים מתוך סקרנות ועניין. אירוע חברתי מצריך תנאים והכנסת אורחים, קבלת הדומה, האחר והשונה כחלק מחוויית החיים האנושיים.

אירוע חברתי הוא רגע של כניסה לעולם התרבותי, המלאכותי. מרחב התצוגה של התדמית, זירת המסחר של הסיפורים האישיים. מקום שמעורר מתח וחרדה כמו התעלות ופורקן. יש לנו מה להגיד, יש לנו מה לחלוק עם האחר. יש לנו צורך ורצון בהכרה. ראשית, מתוך הצורך והרצון בהנאה חסרת תכלית: להיות בחברת אנשים כאנשים. לדבר, לצחוק, לחלוק, לתת ולקבל.

תן למחשבות שלך לפגוש באחרים

bottom of page