top of page

ארבע ידיים - ארוע חברתי
(קלפי מבנה)

ארבע ידיים - ארוע חברתי
(קלפי מבנה)

האדם הוא יצור חברתי ולמחשבה יש ממד פומבי. אירוע חברתי הוא בריחה קצרה מהמאבק והתחרות של חיי השגרה. רגע ממוסגר בזמן ובחלל, מתוך כוונה לחגוג ולהנות ממה שיש לחיים להציע, מהישגי הציביליזציה והתרבות. ליצור ולגבש קהילה. מרחב שבו אנו מבקשים להשהות שיפוט וליצור קשרים חברתיים מתוך סקרנות ועניין. אופן להתמקם עם תפיסת עולמנו אל מול המגוון שיש לאנושי להציע.

אירוע חברתי הוא רגע של כניסה לעולם התרבותי, המלאכותי. מרחב התצוגה של התדמית, זירת המסחר של הסיפורים האישיים. מקום שמעורר מתח וחרדה כמו התעלות ופורקן. יש לנו מה לחלוק עם האחר, יש לנו צורך ורצון בהכרה. ראשית, מתוך הצורך והרצון בהנאה חסרת תכלית: להיות בחברת אנשים כאנשים. לדבר, לצחוק, לחלוק, לתת ולקבל.

אירוע חברתי דורש ומעמיד תנאים, כפוף לעקרון של הכנסת אורחים: קבלת הדומה, האחר והשונה כחלק מחוויית החיים האנושיים.

​תן למחשבות שלך לפגוש באחרים

האדם הוא יצור חברתי ולמחשבה יש ממד פומבי. אירוע חברתי הוא בריחה קצרה מהמאבק והתחרות של חיי השגרה. רגע ממוסגר בזמן ובחלל, מתוך כוונה לחגוג ולהנות ממה שיש לחיים להציע, מהישגי הציביליזציה והתרבות. ליצור ולגבש קהילה. מרחב שבו אנו מבקשים להשהות שיפוט וליצור קשרים חברתיים מתוך סקרנות ועניין. אופן להתמקם עם תפיסת עולמנו אל מול המגוון שיש לאנושי להציע.

אירוע חברתי הוא רגע של כניסה לעולם התרבותי, המלאכותי. מרחב התצוגה של התדמית, זירת המסחר של הסיפורים האישיים. מקום שמעורר מתח וחרדה כמו התעלות ופורקן. יש לנו מה לחלוק עם האחר, יש לנו צורך ורצון בהכרה. ראשית, מתוך הצורך והרצון בהנאה חסרת תכלית: להיות בחברת אנשים כאנשים. לדבר, לצחוק, לחלוק, לתת ולקבל.

אירוע חברתי דורש ומעמיד תנאים, כפוף לעקרון של הכנסת אורחים: קבלת הדומה, האחר והשונה כחלק מחוויית החיים האנושיים.

​תן למחשבות שלך לפגוש באחרים

bottom of page