top of page

שש תודעה - היכל התרבות
(קלפי יצירה)

שש תודעה - היכל התרבות
(קלפי יצירה)

תרבות היא מרחב ההתארגנות, וההופעה של הפעילות האנושית. מרחב לטיפוח והגשמת הפוטנציאל של הכח היוצר. מרחב לייצור משמעות ומובן, מרחב של אינטרסים ויחסי כוח. מרחב של אשליה, תוספת הכרחית לקיום האנושי. מרחב שהופך את הצורך בחשיפה והכרה למנגנון שליטה ועיצוב התודעה.

אנחנו חיים בעידן שבו התרבות הפכה קיומית והקיום הפך תרבותי. אם אתה לא שם אתה לא קיים. (תרבות המונים). עידן שבו הוחלפה האיכות בכמות (פופולריות). שבו היצר והיצירה עוברים עידון והסדרה דרך תהליכי ייצור בתעשיית הבידור. מרחב שבו הוחלפה ההנאה בנהנתנות.

תרבות היא מרחב הפולחן, נעדר-האל, שבו דברים (ואנשים) אינם אלא מערכות של פיתוי וגירוי. מרחב פטישיסטי הנשלט על ידי עיקרון ההחלפה וההעצמה (עוד ויותר). מרחב של הבטחה-שקרית שבו כל-אחד יכול בן רגע לעבור לגור בפנתיאון האלים, להפוך ל׳על-אדם׳ (סלב) מכוח הפרסום.

​תרבות היא המרחב שבו בא לידי ביטוי הטבע האנושי לחרוג מהטבע - ליצור.

תרבות היא מרחב ההתארגנות, וההופעה של הפעילות האנושית. מרחב לטיפוח והגשמת הפוטנציאל של הכח היוצר. מרחב לייצור משמעות ומובן, מרחב של אינטרסים ויחסי כוח. מרחב של אשליה, תוספת הכרחית לקיום האנושי. מרחב שהופך את הצורך בחשיפה והכרה למנגנון שליטה ועיצוב התודעה.

אנחנו חיים בעידן שבו התרבות הפכה קיומית והקיום הפך תרבותי. אם אתה לא שם אתה לא קיים. (תרבות המונים). עידן שבו הוחלפה האיכות בכמות (פופולריות). שבו היצר והיצירה עוברים עידון והסדרה דרך תהליכי ייצור בתעשיית הבידור. מרחב שבו הוחלפה ההנאה בנהנתנות.

תרבות היא מרחב הפולחן, נעדר-האל, שבו דברים (ואנשים) אינם אלא מערכות של פיתוי וגירוי. מרחב פטישיסטי הנשלט על ידי עיקרון ההחלפה וההעצמה (עוד ויותר). מרחב של הבטחה-שקרית שבו כל-אחד יכול בן רגע לעבור לגור בפנתיאון האלים, להפוך ל׳על-אדם׳ (סלב) מכוח הפרסום.

​תרבות היא המרחב שבו בא לידי ביטוי הטבע האנושי לחרוג מהטבע - ליצור.

bottom of page