top of page

שבע נוצות - תזמור
(קלפי שייכות)

ארגון הוא צורה מוכרת, נוחה ויעילה - יש שיגידו הכרחית - של קיום. כמו סנכרון של סדר יום. החיים כיצירה מוזיקלית.

התזמור מציע מחשבה על התארגנות שאינה תלויה באחד אלא ברבים. רוצה לומר, אירגון הוא צורה של כח דרך כמות. אחזקה-יחד של פרטים שונים ומגוונים: בקבוצה, כאנסמבל, נבחרת, ולמען העמדת מופע. מרחב פעולה שבו התוצר, התכלית - בקצרה, הקיום - קודמים לאינטרס האישי והפרטי, ועושים בו שימוש. שילוב שבו ההבדל והשוני מהדהדים יחד ויוצרים הרמוניה. שילוב שחושף שלא הכל הולך עם הכל.

התזמור כמו מחפיץ ומצמצם את האדם לכדי פונקציה, מכשיר, כלי, בכדי לנתק את היכולות שלנו ממסגרת הקיום היומיומי, בכדי לטפח ולשכלל את היכולות כשלעצמן. לאפשר לאדם למצוא את עצמו בפעולה שלו, להפוך למי שהוא מתוקף הפעולה שלו. הזדמנות להבין את עצמנו הלאה ומעבר ל(דימוי ה)פרטי.

להיות חלק ממשהו גדול יותר מעצמנו.

bottom of page