top of page

שמונה עיניים - גיבור הפעולה
(קלפי פעולה)

לפעולה יש שני מאפיינים: היא אדישה לחרטות, ומתוך כך היא נושאת את האמת. בכדי ללכוד את שני אלו יש צורך בגבורה - באומץ, בטיפשות, בגאווה, ובהרגשה של שליחות ואחריות; מארגן את התשוקה, שוב, מול מה שחשוב.

בזמנים בהם הכל חשוב באותה המידה ועל פי הגחמה, במקום שבו האבסורד הקיומי מבטל ערך, גיבור הפעולה מבקש להיות מעורב, לשנות את פני המציאות. ליצור. יש צורך ללבוש שוב את המסיכה - להתגבר על הדילמות - ולפעול. מעבר לכל עימות או להצדקה. לקחת בעלות על הפעולה ולהפוך סוכן שלה.

גיבור הפעולה קובע תכלית כדי להשתחרר ממנה ולהמשיך הלאה. הוא מבקש לקבוע את האקראי והמקרי כהכרחי ומהותי. מפרק תבניות והורס מוסכמות. בונה תמונת עולם.

גיבור הפעולה אינו גיבור על - למרות שהוא עף על עצמו. אין לו תכונות מיוחדות או יתרון מובנה, רק תשוקה בוערת. גיבור הפעולה הוא זה שמקבל את ההכרחיות והמוחלטת של הפעולה הזמנית, החלקית, הפרטית. זו שמקורה בתגובה. מחייב את הכאן והעכשיו ולעולם. מאמץ את הצורך וההכרח והדחיפות. שעושה ובכך מקיים.

מה לעשות? לעשות.

bottom of page