top of page

פסיכוסופיה - נפש החוכמה

באנר.jpg

​ארבעת הנחות היסוד של הפסיכוסופיה:

קיום הוא מערכת מורכבת שמקיימת יחסים וקשרים עם מערכות מורכבות אחרות

כל יחס הוא חלקי והוא סוג של הכרה; כל הכרה היא חלקית ומוחלטת

פעולה יוצרת: תפיסת המקרי והאקראי כהכרחי ומהותי (ניסיון להבין את הלא מובן באמצעות המובן-עוד-פחות)

חיוב, או ׳קפיצת אמונה׳: קבלה ללא תנאי

 

הפסיכוסופיה היא שיטת מחשבה המבקשת להתחקות ולהתחבר ל׳נפש-החכמה׳. היא מציעה מושג חדש לארגון המחשבה דרך הפעולה היוצרת: משחק. זו שיטת מחשבה עכשווית, ייחודית ומקורית המבקשת לקרוא תגר על מרחבי המחשבה הפילוסופיים, הנפשיים והרוחניים. הפסיכוסופיה מציעה מרחב מדומין - מופקע, אוטונומי ואוטרקי - עבור המחשבה להיות ממשית. רוצה לומר להתאמן, לייצר משמעות וערך מתוך מגע (בחיים שלנו). 

הפסיכוסופיה מבקשת להסיט את נקודת המבט המציבה את האדם במרכז אל הטבע. הטבע הוא מרחב של מחשבה, שבו האדם נוטל חלק. הדרך לפגוש בנפש-החוכמה היא לתת למחשבה לשחק (׳משחק חופשי של כוחות ההכרה׳). לרתום אותה לתכלית. לתת לה לפעול, בכדי לחשוף את אופיה ומידותיה. שהרי אין כמו משחק בכדי לעורר את התחרות והיצר. 

 

קלפי הפסיכוסופיה מבקשים להפוך לסיפור, לגורל, למרחב של משמעות, לתובנה ולשיחה. הם מבקשים להפוך את החיים חומר למחשבה ואת המחשבה חומר לחיים.

 

המחשבה מכילה את כל מה שאפשר לחשוב.

כל שנותר זה להצטרף אליה.

 

הפסיכוסופיה מבקשת לעסוק בקשר הבלתי-אמצעי בין פעולת המחשבה היוצרת ותבונת הטבע המתגלה בכל רגע חולף ומשתנה. הפסיכוסופיה מניחה שאנחנו, בני האדם, לא היחידים שחושבים. למעשה, זהו הטבע עצמו שחושב, כל הזמן. האדם מסוגל להביא לידי ביטוי את פעולת המחשבה של העולם באמצעות פעולה יוצרת. במובן זה, הפסיכוסופיה מבקשת לתת למחשבה להתמודד עם הדברים בדרכה שלה. עם מושגיה, רעיונותיה, כשריה. לאמן את פעולת המחשבה, לחשוף אגב כך את האופי שלה, ולעצב את הנפש שלה.​ מעל לכל, הפסיכוסופיה היא כלי-עזר המאפשר לאדם לפגוש בתבונת הדברים, ולפעול בהתאם להלך הנפש של מחשבת הדברים.

כעי.jpg

לסיכום

bottom of page