top of page
הגב של קלפי טארוט המסדר!_edited_edited.j


ברוכים הבאים לאתר קלפי הפסיכוסופיה
 

קלפי הפסיכוסופיה הם כלי רב עוצמה הבא לעורר ולתווך בין אנשים לשיחה מעמיקה בעניינים הרלוונטים לחייהם באופן אישי ובעל ערך. הקלפים נועדו לשימוש עצמי מתוך המחשבה שכל אחד יכול לשחק ולקרוא בקלפים. יחד עם זאת, השימוש בקלפים נרחב ומתאים גם לפעילות חברתית במגוון אפשרויות וכיד הדמיון.

בתור התחלה, כדי להיכנס לעניינים, אנו ממליצים לשבת עם חבר, לפתוח בקלפים, לנסות לקרוא אחד לשני ולשחק. 

תוך כדי פעולת הפתיחה, הקלפים מאלצים אותנו לחשוב. קודם על השאלה, מה יושב על ליבנו בין כה וכה, להציפו על פני השטח כנושא השיחה מול הפותח. הקלפים פותחים מרחב של מחשבה ושיחה בו ניתן להתייחס אל הדברים הכי אישיים על ידי ׳גורם מתווך׳ - הקלפים. מה הם אומרים? איך אנו מבינים אותם? איך הם מתקשרים לסיטואציה ואיך סיפור נרקם בינהם לאורך הקריאה. הקלפים מאפשרים לנו לתרגל קבלה, התערבות והכרעה, שהרי אנו בחרנו אותם, ועל כן הם נועדו במיוחד עבורינו לרגע המדויק הזה, כתשובה לשאלה ששאלנו. הקלפים כמו מציבים נקודות התייחסות ועוגנים בכדי לעזור לנו לחשוב ולנסח ולהבין את התשובה.

כח המחשבה

CN.jpg

קלפי הפסיכוסופיה מבקשים לגרות ולהפעיל פונקציות שונות של המחשבה במקביל ובהתאמה - להרגיש את הדימוי, לפרש את הסמלים, לפענח את המושג, לקרוא את הטקסט, ולחבר בין כולם באופן אורגני כפי שרק המחשבה מסוגלת לעשות.

 

זו קריאה לייצר סיפור משלנו, לבנות מובן ומשמעות, לחבר בין הנקודות ולטעת אותם בהקשר לחיינו, מתוך המוטיבציה הפרטית והיחודית שלנו אל מול עצמינו, אל מול זולתינו. לגלות נקודות מבט חדשות ומפתיעות בדיוקן העצמי שלנו, לאפשר למחשבה להתחולל מבעד למה שתמיד-כבר מוכר וידוע, לחולל היגיון מתוך קבלת המקרי כהכרחי, האישי כמשותף, ובאופן שחורג משגרת היום יום.

בקצרה, לתת לקסם המחשבה להתחולל ולפגוש בנו.

XBXB.jpg

אודות

כדככ.jpg
564.jpg
בזב.jpg

 פרקטיקת הפתיחה

על הקלפים 

המרחב הפסיכוסופי

bottom of page